Hudfiller


Informerat samtycke innan behandling av hudfillers Stylage

Min behandlare som ska utföra den estetiska behandlingen har gett mig all information om potentiella fördelar, begränsningar och alternativa behandlingar. Jag förstår i sin helhet dess utförande. Alla mina frågor och funderingar har besvarats till min belåtenhet. Jag har dessutom läst och förstått den tillhörande patientjournalen.

Jag är väl medveten om alla kontraindikationer och även om möjliga oönskade effekter samt resultat. Jag accepterar risker, biverkningar och möjliga komplikationer som kan uppstår vid denna behandling. Det kan förekomma blåmärken, svullnad och rodnad i och kring det behandlade området. Jag förstår att resultaten inte kan garanteras. Varaktighet efter behandlingen kan vara kortare eller längre än den angivna tidsperioden.

Jag har besvarat frågorna om min medicinska historik efter min bästa förmåga.

Jag intygar att jag blivit informerad angående behandlingen i enighet med ovanstående och samtycker till behandlingen.

Innan behandling med Stylage fillers.

Du skall fylla i ett patientmedgivande och läst Informerat samtycke. Din behandlare bör ta bilder före behandlingen som sparas i din journalhandling. Du skall inte behandlas om du tagit smärtstillande medicin de senaste dagarna, intagit Omega 3 eller behandlas med blodförtunnande medel. Du skall inte behandla områden som tidigare behandlats med permanenta fillers eller andra implantat. Du skall inte vara gravid eller amma. Du skall vara minst 18 år.

Efter behandling med Stylage fillers.

Du skall inte beröra eller massera behandlingsområdet efter injektionen. Du skall vara försiktig med direkt solljus det närmsta 24 timmarna och använda hög solskyddsfaktor, minst SPF (Sun Protection Factor) 30. Undvik alkohol, bastubad, hård träning, svår utomhuskyla, make up och hudcrème det först dygnet efter behandlingen. Du bör inte behandlas med massage, lymfdränage, koldioxid eller erbium laser, radiovågor eller annan apparat som hettar upp eller masserar det behandlade området eftersom detta påverkar nedbrytningen av Stylage och snabbar på detta.

Efter läppbehandling är det extra viktigt att du använder ett nytt cerat/läppbalsam om läpparna är torra. Du bör inte peta, känna eller klämma på läpparna.

Har du frågor eller upplever att det hettar och smärtar skall du genast kontakta din behandlare. Om du inte får kontakt, sök hjälp på din Vårdcentral eller akutmottagning. Viss rodnad och svullnad samt eventuella blåmärken är normalt efter behandlingen. Svullnaden bör lägga sig efter några timmar, men normalt helt inom två dygn.