Volymbehandling läppar


Informerat samtycke innan läppbehandling med Stylage

 

Att tänka på innan behandling av läppar

Du skall noga läsa igenom detta papper innan du bokar en behandling av läpparna. Det är viktigt att du inte har intagit preparat som har blodförtunnande effekt (ex. Ipren, Voltaren, Treo, Waran m.fl) senaste 7 dagarna. Inte druckit alkohol det senaste dygnet.  Du skall inte behandla läpparna om du tidigare behandlats med permanenta fillers eller andra implantat. Detta kan orsaka reaktioner som onormal svullnad och ojämnt resultat. Du skall inte vara gravid eller amma. Du skall vara minst 18 år.

Innan behandling påbörjas går vi noga igenom tillsammans med dig om vilka förväntningar och önskemål du har om behandlingen. Tillsammans kommer vi överens om vad som blir bäst för ju dig och dina önskemål. Du fyller i och svarar på medicinska frågor i ett patientmedgivande, där svarar du efter din bästa förmåga och utelämnar inget som kan påverka behandlingen eller resultatet. Om du behandlat läpparna tidigare, ta reda på när och exakt vilket preparat som används och hur många gånger du behandlat läpparna. Du bör vara medveten om att Stylage produkter aldrig ger knutor eller förhårdnader, har man behandlats med andra preparat innan kan dessa ge knutor som framträder när läppen behandlas med Stylage. Skövde Estetik AB tar inte ansvar för eventuella komplikationer som kan uppstå om annan produkt använts tidigare.

Eventuella biverkningar och svullnad är mycket individuellt. Dock uppstår alltid svullnad direkt under behandling vilket gör att resultatet ej går utvärdera förrän tidigast 2 dagar efter behandling. Om du inte respekterat förhållningsätt till mediciner och alkohol kan behandlingen behöva avbrytas i förtid.

 

Efter behandlingen

Du skall inte beröra eller massera behandlingsområdet efter injektionen. Du skall vara försiktig med direkt solljus det närmsta 24 timmarna och använda hög skolskyddfaktor, minst Sun Protection Factor (SPF) 30. Efter läppbehandlingen är det extra viktigt att du använder ett nytt cerat/läppbalsam om läpparna är torra. Du bör inte peta, känna eller klämma på läpparna.

Min behandlare som ska utföra den estetiska behandlingen har gett mig all information om potentiella fördelar, begränsningar och alternativa behandlingar. Jag förstår i sin helhet dess utförande. Alla mina frågor och funderingar har besvarats till min belåtenhet. Jag har dessutom läst och förstått den tillhörande patientjournalen.

Jag är väl medveten om alla kontraindikationer och även om möjliga oönskade effekter samt resultat. Jag accepterar risker, biverkningar och möjliga komplikationer som kan uppstår vid denna behandling. Det kan förekomma blåmärken, svullnad och rodnad i och kring det behandlade området. Jag förstår att resultaten inte kan garanteras. Varaktighet efter behandlingen kan vara kortare eller längre än den angivna tidsperioden.